Mobil şebekeler üzerinden paketlenmiş data alışverişine yarayan GPRS, düşük hızıyla daha çok e-posta alışverişi ve internete girmeyi sağlıyor.

GSM şebekesi üzerinden paket data iletimi sağlayan GPRS (General Package Radio Services) teknolojisi, şebe***e bağlı kalınan süre üzerinden ücretlendirilir. Bunun nedeni, datanın telefon görüşmesinde olanın aksine paketler halinde, toplu taşıma sistemlerindeki gibi toplanıp paketlenerek iletilmesidir.

Bu bağlantıda data alışverişi olmadığı sürece bir ücretlendirme gerçekleşmez. Örneğin, bir gazete sayfasını GPRS kullanarak okurken bir ücret oluşmazken, e-posta göndermek ücrete tabidir ve eklentiler ile bu e-postanın büyümesi fiyatın da artmasına neden olur.

GPRS yapısı gereği sürekli ve sabit bir iletişim hızı ile tanımlanamamaktadır. Teorik hızlar belirtilse bile bu pratikte tam olarak bu rakamlara ulaşılacağı anlamınagelmez. EDGE'in üçte biri kadar hıza sahip olduğu belirtilebilir. Hız konusunda asıl belirleyici olan bağlanılan sitenin hızıdır.

GPRS ile yapılabilenler arasında cep telefonundan WAP ve internet sayfalarına girmek; cep telefonunu modem olarak kullanarak veya mobil modem kartlarla laptop ile internete bağlanmak; ve e-posta alıp göndermek sayılabilir.