Announcement

Collapse
No announcement yet.

Son günlerde israrla foruma girmek isteyenler

Collapse
X
 • Filtre
 • Zaman
 • Gösterim
Clear All
yeni mesajlar

 • Son günlerde israrla foruma girmek isteyenler

  Şüphesizki her toplumda olduğu gibi bu forumdada aykırı kişiler ve kişilikler olacaktır. Bu toplumların yada toplulukların genel sorunudur.

  Klavye ve ekran arkasından dilediklerini yazabileceklerini sanan kişiler, devlet-ordu-hükümet-kamu kuruluşları kötüleyen ve diğer kişi haklarını zedeleyici mesajların yazılabileceğini DEMOKRATİK bir hak sanmak son derece cahil bir düşünce olmakla birlikte, OZMENA Forum kuralları

  1 - Dini, politik, ırkçılığa yönelik, siyasi propoganda, hakaret anlamında ahlaka aykırı kelimeler/cümleler, küfürlü mesajlar yazmak , özellikle dini ve siyasi konularda bilgilendirme dışında sadece polemik yaratmak için konular yada polemiğe neden olacak konular açmak yasaktır. Her türlü dini yada siyasi istismar konuları/mesajları fark edildiği yada yöneticilere bildirildiği takdirde mesajın silinmesine müteakip üye uyarılmadan banlanacaktır.
  14 - Ülke güvenliğini tehlikeye sokacak ve T.C. Anayasasının suç olarak nitelendirdiği bilgi-belge-video-resim v.s. konular hakkında topic açmak mesaj yazmak kesinlikle yasaktır. Aksi durumunda topic / mesaj silinir üye yapmış olduğu harekete göre uyarılır yada süresiz olarak forumdan banlanır.

  20 - Bu forumdaki üyelerin hareketleri ve mesajları kendi sorumluluklarındadır, şahısların yazdıkları yazılardan dolayı forumumuz hiçbir sorumluluk kabul etmez.
  23- 4/5/2007 kabul tarihli ve 5651 sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkındaki kanun (İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE MÜCADELE), forumumuz tarafındanda benimsenmiştir. Forumda mesaj yazabilen tüm kayıtlı üyelerin bu kanun çerçevesinde mesaj içeriklerine maksimum dikkati göstermeleri gerekmektedir. Aksi davranışlarda bulunan üye yada statü sahibi kim olursa olsun forumdaki aktivitesi uyarmaya lüzum görülmeden sonlandırılacak bağlantı bilgileri gerektiğinde isteyen resmi makama iletilecektir.

  Herşeyi anlatmaktadır, anlamak istemeyenler ise malesef bu forumda aktivitelerine devam edemezler.

  Kaldıki, o kişi kendisini tanır askerlik yaptığı bir sürede yine bu forumdan Şanlı Ordumuzu zedeleyecek bir mesaj yazmıştı ve bu mesaj içeriği ile birlikte emanete alınmıştır. Gerekirse kullanılacaktır.

  Yine aynı kişi yukarıdaki forum kurallarını hiçe sayarak yaptıkları kuraldışı hareketler sonucu yapılan uygulamalardan hoşlanmayıp foruma saldırı düzeneleyeceklerini v.s. v.s. yazmış....biz burdayız bakalım ne olacak

  Uzatmaya gerek yok, tüm tehdit ve aykırı mesajlar gerektiği zaman gerektiği yerlere iletilmek üzere saklanmaktadır.

  BU FORUM KİMSENİN SİYASİ ZEHRİNİ AKITACAĞI BİR PLATFORM DEĞİLDİR, ŞAYET BUNU İSTİYORSANIZ AÇARSINIZ BİR FORUM (SİTE ÇÖKERTMESİNİ BİLİYORSANIZ FORUM AÇMASINIDA BİLMENİZ LAZIM) FİKİRDAŞLARINIZI TOPLARSINIZ VE HAYATINIZA DEVAM EDERSİNİZ.
  Son düzenleme ozkandonmez; 19-01-2008, 22:50.
  Üyelere Özel Konuları Görebilmek İçin Lütfen ÜYE GİRİŞİ Yapınız  HAYDI IPTV YAPALIM

  TBS 6991 Dual Tuner Dual CI Tv kartı linux sürücü yükleme

  LÜTFEN OKUYUN • #2
  Konu: Son günlerde israrla foruma girmek isteyenler

  Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yapılması yönünde teklifimi sunuyorum... Olası saldırı durumunda ortaya çıkacak belirsiz zarar 2004 yılından bu yana yığın bilgi birikimi açısından büyük ödence demektir.

  MADDE 2. – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

  MADDE 10. – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
  (Ek: 7.5.2004-5170/1 md.)Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
  Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
  Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

  Ülkenin kanunları değişmeden, ulu önderin özenle yol olarak sunduğu devrimlerini yok sayan kirli açıklamalarla üyelerin kafalarını karıştıramazsınız. Bu ulusun eğitim sürecinin baş mimarı olan rektörler birliğini terörist gibi gösteremezsiniz.

  Bu hareketlerinizin sürekliliği ve tehditlerinizin devamı halinde hem forum sahibi ve hem de Atatürk Türkiye'sini ve devrimlerini savunan yılmaz bir kimlik olarak kendim şimdiye kadar yaptığınız konuşmaları da delil olarak belgeleyip yasal yollara başvuracağız.

  Hiç bir şekilde hakka ve adalete yamukluk yapmadan karşısınızda muhkem bir biçimde kararlılıkla duracağıma emin olabilirsiniz. Diğer yöneticilerimizin de çoğunluğunun bu kararlı duruşta karşınıza dikileceğini bilesiniz...

  Elinizden geleni ardınıza koymayın...
  Son düzenleme Kadim; 20-01-2008, 00:10.

  Yorum


  • #3
   Konu: Son günlerde israrla foruma girmek isteyenler

   Ek olarak ;

   BİLİŞİM SUÇLARI İLE YAPILAN ÇALIŞMALARIN HUKUKİ DAYANAKLARI

   Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık TCK 503-507: Dolandırıcılık ve İflas
   Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik TCK 316-368: Sahtecilik Suçları
   Kanunla Korunmuş Bir Yazılımın İzinsiz Kullanımı 5846'nolu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK)
   Yasadışı Yayınlar TCK 125-200: Devletin Şahsiyetine karşı cürümler;
   TCK 480-490: Hakaret ve Sövme Cürümleri
   TCK 426-427: Halkın ar ve haya duygularını inciten veya cinsi arzuları tahrik eden ve istismar eder nitelikte genel ahlaka aykırı: ve diğer anlatım araç ve gereçleri.
   Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme "Bilişim Alanında Suçlar TCK 525a, b, c ve d". Maddeleridir.

   TCK'DA BİLİŞİM SUÇLARI

   1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni TCK'nın kapsamında, bilişim sistemlerine karşı işlenen suçları da gerekçeleriyle birlikte yer alıyor.


   Bilişim sistemine girme, sistemi engelleme,bozma, verileri yok etme veya değiştirme, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması kapsamındaki suçları tanımlayan kanun maddeleri TCK'nın 243 -246.maddelerinde yer alıyor.

   Bilişim sistemine girme
   MADDE 243. - (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.

   (2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

   (3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

   Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
   MADDE 244. - (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen, bozan, sisteme hukuka aykırı olarak veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen, erişilmez kılan, değiştiren, yok eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

   (2) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

   (3) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

   Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
   MADDE 245. - (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır.

   (2) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

   Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
   MADDE 246. - (1) Bu Bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

   tck-egm

   Yorum


   • #4
    Konu: Son günlerde israrla foruma girmek isteyenler

    Hiç bir şekilde hakka ve adalete yamukluk yapmadan karşısınızda muhkem bir biçimde kararlılıkla duracağıma emin olabilirsiniz. Diğer yöneticilerimizin de çoğunluğunun bu kararlı duruşta karşınıza dikileceğini bilesiniz...

    Elinizden geleni ardınıza koymayın...
    saldırı falan beklemenin ne gereği var ki ... eldeki yazılı metinler yeter

    Yorum


    • #5
     Konu: Son günlerde israrla foruma girmek isteyenler

     Gereken en hızlı bir şekilde yapılacaktır kimsenin kuşkusu olmasın.
     Üyelere Özel Konuları Görebilmek İçin Lütfen ÜYE GİRİŞİ Yapınız     HAYDI IPTV YAPALIM

     TBS 6991 Dual Tuner Dual CI Tv kartı linux sürücü yükleme

     LÜTFEN OKUYUN


     Yorum


     • #6
      Konu: Son günlerde israrla foruma girmek isteyenler

      aşağıdaki ip lerden saldırı başlatıldı ama başarılı olamadılar, ha gayret bekliyoruz. Bu ipler gerekli mercilere hem iletilmiş hem buradan ifşa edilmiştir.

      88.249.195.25 ->> 55 bağlantı denemesi
      81.215.147.205 ->> 63 bağlantı denemesi
      88.231.104.56 ->> 66 bağlantı denemesi
      Son düzenleme ozkandonmez; 20-01-2008, 02:36.
      Üyelere Özel Konuları Görebilmek İçin Lütfen ÜYE GİRİŞİ Yapınız      HAYDI IPTV YAPALIM

      TBS 6991 Dual Tuner Dual CI Tv kartı linux sürücü yükleme

      LÜTFEN OKUYUN


      Yorum


      • #7
       Konu: Son günlerde israrla foruma girmek isteyenler

       bunlar emek hırsızı adamlar
       kendi fikirlerini empoze etmeye çalışır başarılı olamayıncada her yola baş vururlar
       bunlar gibi nelerini gördü bu forum
       kendisine attığım pm deki gibi ''ELİNİZDEN GELENİ ARDINIZA KOYMAYIN'' ama unutmayınki bizlerde illegal yollardan değil legal yollardan gerekeni yaparız

       Yorum


       • #8
        Konu: Son günlerde israrla foruma girmek isteyenler

        Kedi erişemediği ete pis dermiş...

        Yorum


        • #9
         Konu: Son günlerde israrla foruma girmek isteyenler

         Originally posted by ozkandonmez View Post
         aşağıdaki ip lerden saldırı başlatıldı ama başarılı olamadılar, ha gayret bekliyoruz. Bu ipler gerekli mercilere hem iletilmiş hem buradan ifşa edilmiştir.

         88.249.195.25 ->> 55 bağlantı denemesi
         81.215.147.205 ->> 63 bağlantı denemesi
         88.231.104.56 ->> 66 bağlantı denemesi

         yahu kurun kendinize bir forum istediğiniz gibi yazın çizin işte ne saldırıyorsunuz ki

         dimi :D:D
         Son düzenleme ozkandonmez; 20-01-2008, 02:37.

         Yorum


         • #10
          Konu: Son günlerde israrla foruma girmek isteyenler

          bunlar bebe!
          bunlardan bişey olmaz! demek bide forum çökerteceklermiş! ampul ozmenayı çökermek öle kolay olsa şimdiye kadar reklam olmazmıydık!
          tartışılması bile gülünç!
          saygılarımla PEHLİVAN

          Yorum


          • #11
           Konu: Son günlerde israrla foruma girmek isteyenler

           yazıları kanun tanımaz bir şekilde yazanlar, banlandıktan sonra da kanun tanımayıp foruma saldırmaya başladılar demek ki. bu arkadaşları hukuk ve kanunlarla tanıştırmak gerekir. ancak onlar için iş işten geçmiş olacak.

           Yorum

           İşlem Yapılıyor
           X