Announcement

Collapse
No announcement yet.

Bilgisayarı Kapatmak System.Management

Collapse
X
 • Filtre
 • Zaman
 • Gösterim
Clear All
yeni mesajlar

 • Bilgisayarı Kapatmak System.Management

  Bilgisayarı Kapatmak System.Management
  System.Management ile Bilgisayar Kapatmak  Management in özelliklerini kullanarak Yerel ve Uzak Bilgisayarı kapatmak.

  Referans Olarak :  Imports :

  Imports System.Management

  Imports System.Environment

  enum :

  Public Enum BilgisayarKapa

  [OturumuKapat] = 0

  'Logoff

  [Kapat] = 1

  'Shutdown

  [YenidenBaslat] = 2

  'Reboot

  [GucluOturumKapat] = 4

  'Force Logoff

  [GucluYenidenBaslat] = 6

  'Force Reboot

  [EnerjiKes] = 8

  'Power Off

  [GucluEnerjiKes] = 12

  'Force Power Off

  End Enum

  Private Sub BilgisayarKapat(ByVal flg As BilgisayarKapa)

  Dim secenek As New ConnectionOptions

  secenek.Impersonation = ImpersonationLevel.Impersonate

  secenek.EnablePrivileges = True

  'secenek.Username = InputBox("Kullanıcı Adı:", Me.Text)

  ''Eğer networkteki bir bilgisayari kapatmak isteniyorsa

  ''bu alanlari kullanabilirsiniz.

  'secenek.Password = InputBox("Kullanıcı Şifre:", Me.Text)

  'Dim MachinName As String = "PC-01"

  ''Eğer Network olarak kullanacaksanız. MachineName için ayrı

  ''bir tanımlama yapmanız gerekebilir. Örneğin :

  Dim myScope As New ManagementScope( _

  "\\" & Environment.MachineName & "\root\cimv2", secenek)

  Dim oQuery As New SelectQuery( _

  "SELECT * FROM win32_operatingsystem")

  Dim oResults As New ManagementObjectSearcher( _

  myScope, oQuery)

  Dim oItem As ManagementObject

  'Dim oProperty As PropertyData

  Dim myParams() As Object = {flg, 0}

  For Each oItem In oResults.Get()

  oItem.InvokeMethod("Win32Shutdown", myParams)

  Next

  End Sub
  Kullanımı :


İşlem Yapılıyor
X