WPA ile Bağlanın

Bu örnek, Arduino WiFi kalkanı ile WPA2 Kişisel şifrelenmiş 802.11b / g ağına nasıl bağlanacağınızı gösterir.
Arduino'nun seri monitörünüz bağlandıktan sonra bağlantı hakkında bilgi verecektir.

Gerekli Donanım

Arduino WiFi Kalkanı
Wifi Kalkanı ile uyumlu Arduino kartı


Devre

WiFi kalkanı, HDG104 modülüne SPI bağlantısı için 10, 11, 12 ve 13 pinlerini kullanır. SD kart üzerindeki slave select pin'i kontrol etmek için dijital pin 4 kullanılır.

Bu örnekte internete bağlanan 802.11b / g kablosuz ağa erişiminiz olmalıdır. Belirli ağlar SSID'nize karşılık gelen çizimdeki ağ ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir.

WPA / WPA2 Kişisel şifrelemeyi kullanan ağlar için SSID'ye ve şifreye ihtiyacınız vardır. WPA2 Enterprise şifrelemesi kullanılarak kalkan ağlara bağlanmayacaktır.

WiFiShield_bb.png


*

This example connects to an unencrypted Wifi network.
Then it prints the MAC address of the Wifi shield,
the IP address obtained, and other network details.

Circuit:
* WiFi shield attached

created 13 July 2010
by dlf (Metodo2 srl)
modified 31 May 2012
by Tom Igoe
*/
#include <WiFi.h>

char ssid[] = "yourNetwork"; // your network SSID (name)
char pass[] = "secretPassword"; // your network password
int status = WL_IDLE_STATUS; // the Wifi radio's status

void setup() {
//Initialize serial and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
}

// check for the presence of the shield:
if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
Serial.println("WiFi shield not present");
// don't continue:
while(true);
}

// attempt to connect to Wifi network:
while ( status != WL_CONNECTED) {
Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
Serial.println(ssid);
// Connect to WPA/WPA2 network:
status = WiFi.begin(ssid, pass);

// wait 10 seconds for connection:
delay(10000);
}

// you're connected now, so print out the data:
Serial.print("You're connected to the network");
printCurrentNet();
printWifiData();

}

void loop() {
// check the network connection once every 10 seconds:
delay(10000);
printCurrentNet();
}

void printWifiData() {
// print your WiFi shield's IP address:
IPAddress ip = WiFi.localIP();
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(ip);
Serial.println(ip);

// print your MAC address:
byte mac[6];
WiFi.macAddress(mac);
Serial.print("MAC address: ");
Serial.print(mac[5],HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(mac[4],HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(mac[3],HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(mac[2],HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(mac[1],HEX);
Serial.print(":");
Serial.println(mac[0],HEX);

}

void printCurrentNet() {
// print the SSID of the network you're attached to:
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(WiFi.SSID());

// print the MAC address of the router you're attached to:
byte bssid[6];
WiFi.BSSID(bssid);
Serial.print("BSSID: ");
Serial.print(bssid[5],HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(bssid[4],HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(bssid[3],HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(bssid[2],HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(bssid[1],HEX);
Serial.print(":");
Serial.println(bssid[0],HEX);

// print the received signal strength:
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("signal strength (RSSI):");
Serial.println(rssi);

// print the encryption type:
byte encryption = WiFi.encryptionType();
Serial.print("Encryption Type:");
Serial.println(encryption,HEX);
Serial.println();
}