Announcement

Collapse
No announcement yet.

FreeBSD ile Terminal sunucu uygulaması

Collapse
Önemli Konu
X
X
 • Filtre
 • Zaman
 • Gösterim
Clear All
yeni mesajlar

 • FreeBSD ile Terminal sunucu uygulaması

  Goldmaster Elektronik  Goldmaster tablet 
  FreeBSD ile Terminal sunucu uygulaması

  Kullanım amaçları

  Eski bilgisayarları değerlendirmek
  Disksiz bilgisayarları değerlendirmek
  Maliyet avantajı
  Yönetim ve bakım kolaylığı

  Kullanım alanları

  1. X terminali
  2. Süper bilgisayarlara (cluster) üye eklemek için
  3. Windows lab'ı unix lab'a çevirmek için
  4. Windows'tan vazgeçemeyenlerin unixe alışmaları için

  Örnek sunucu donanımı

  P4 2.66 işlemci, 512 MB RAM, 40 GB disk, 2 tane ethernet kartı, S3 Savage 2000 ekran kartı

  Sunucuda gereken programlar

  DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), veya BOOTP (Internet Boot Protocol server)
  TFTP (Trivial File Transfer Protocol) veya NFS,
  NFS (Network File System), XDM (X Display Manager), Mozilla, OpenOfis

  Örnek terminal donanımı

  P2 266 işlemci, 64 MB RAM, Ethernet kartı realtek, S3 Virge GX2 ekran kartı, Disket veya eprom

  Terminal yazılımı

  Etherboot: Bu yazılım network üzerinden TFTP veya NFS ile program (çekirdek) çekip bu programı x86 işlemcilerde çalıştırmaya yarayan ROM imajı oluşturur.

  http://etherboot.sourceforge.net/
  http://www.etherboot.org/

  Terminal disketi oluşturma

  FreeBSD sisteminde:

  # cd /usr/ports/net/etherboot/

  # make

  # cd work/etherboot-VERSION/src
  Buradaki VERSION 5.0.8

  # cat bin/boot1a.bin bin32/rtl8139.lzrom > /dev/fd0
  Terminaldeki ethernet realtek olduğu için rtl8139 yazıldı.

  Sunucu ayarları

  1. DHCP

  2. TFTP veya NFS (FreeBSD öntanımlı olarak NFS kullanır.)

  3. NFS

  4. Çekirdek oluşturma

  5. Terminal servisleri

  6. X ayarları

  DHCP kurulumu ve ayarları

  Kurulum:
  # cd /usr/ports/net/isc-dhcp3-server/
  # make install

  Ayarlar:
  /usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd.sh
  dosyasında hangi ethernete hizmet verecekse
  dhcpd_enable="YES"
  dhcpd_ifaces=rl0
  yazılır.

  dhcpd.conf dosyası

  ######## Burada başlıyor ##########

  default-lease-time 21600;
  max-lease-time 21600;
  ddns-update-style none;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option broadcast-address 192.168.0.255;
  option routers 192.168.0.254;
  option domain-name-servers 192.168.0.254;
  option domain-name "mini.deu.edu.tr";
  #option root-path "192.168.0.254:/opt/ltsp/i386";
  option root-path "192.168.0.254:/usr/diskless_root/";
  shared-network WORKSTATIONS {
  subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
  }
  }

  group {
  use-host-decl-names on;
  option log-servers 192.168.0.254;

  host ws001 {
  hardware ethernet 00:50:fc:8d:c8:17;
  fixed-address 192.168.0.1;
  filename "/tftpboot/kernel_1067";
  ****-server 192.168.0.254;
  }
  host ws002 {
  hardware ethernet 00:50:fc:8d:cc:dc;
  fixed-address 192.168.0.2;
  filename "/tftpboot/kernel.diskless_min";
  ****-server 192.168.0.254;
  }
  host ws003 {
  hardware ethernet 00:C0:26:8B:A8:83;
  fixed-address 192.168.0.3;
  filename "/tftpboot/kernel.diskless_min";
  ****-server 192.168.0.254;

  }

  ######## Burada bitiyor ##########

  TFTP:

  /etc/inetd.conf dosyasında

  #tftp dgram udp wait root /usr/libexec/tftpd tftpd -s /tftpboot

  satırının başındaki # kaldırılıp inet programı yeniden başlatılır.

  Hazırlanmış özel çekirdek (kernel.diskless) /tftpboot dizinine kopyalanır.

  NFS:

  Başlatmak için /etc/rc.conf dosyasına
  portmap_enable="YES"
  nfs_server_enable="YES"
  mountd_flags="-r"
  satırlarını eklemek gerekir.

  Hangi dizinlerin kimlere nasıl paylaştırılacağı /etc/exports
  dosyasına yazılır.
  #/etc/exports dosyasi icerigi

  ######## Burada başlıyor ##########

  /tftpboot -maproot=root -network 192.168.0.0 -mask 255.255.255.0
  /usr -maproot=root:0 -alldirs -network 192.168.0.0 -mask 255.255.255.0
  /home -maproot=root:0 -alldirs -network 192.168.0.0 -mask 255.255.255.0

  Bu dosyadaki birdeğişiklikten sonra mountd programı yeniden
  başlatılmalıdır.

  ######## Burada bitiyor ##########


  Çekirdek oluşturma

  Disksiz bir çekirdekde aşağıdaki özellikler mutlaka olmalıdır.

  options MFS #Memory File System
  options BOOTP # Use BOOTP to obtain IP address/hostname
  options BOOTP_NFSROOT # NFS mount root filesystem using BOOTP info
  options BOOTP_COMPAT # Workaround for broken bootp daemons

  İsteğe bağlı olarak harddisk desteği çıkartılabilir.

  Çekirdek derleme

  # cd /usr/src/sys/i386/conf
  # cp GENERIC DISKLESS

  DISKLESS dosyasında ilgili değişiklikler yapılır

  # config DISKLESS
  # cd ../../compile/DISKLESS
  # make depend
  # make
  #cp kernel /tftpboot/kernel.diskless


  Terminal dosyalarını hazırlama

  Bununla ilgili örnek dosya
  /usr/share/examples/diskless/clone_root
  dosyasıdır.
  Bu dosyadaki DEST değişkenine terminallerin kök dizini yazılır.
  DEST=/usr/diskless_root

  # sh clone_root all
  komutu ile gerekli dosyalar bu dizine kopyalanır.
  clone_root seçenekleri:
  # sh clone_root all
  Varolan dizin silinir ve yeniden kopyalanır.
  # sh clone_root update
  Aygıt dosyaları (devices) ve bağlama noktaları güncellenir.
  # sh clone_root
  password dosyaları güncellenir.

  # sh clone_root all
  komutu sunucudaki /etc/dizininin kopyasını alır.
  Dolayısıyla terminal ayarları sunucu ile aynı olur.

  # cd /usr/diskless_root/conf/
  # mv etc.cpio.gz etc.cpio.gz.old

  Terminallerdeki ortak ayarlar için dizin oluşturulur.

  # cd /usr/diskless_root/conf/
  # mkdir -p default/etc/

  Teminallerin göreceği dizinler

  /usr/diskless_root dizinini nfs kök dizin olarak alırsak
  /conf/base/ ayarlar için bakılacak ilk dizin
  /conf/default ayarlar için bakılacak ikinci dizin
  /conf/${ipba} yayın adresine göre değiştirilebilir
  /conf/${ip} IP adresine göre bakılacak dizin

  Terminal açılırken sırayla bu dizinlere bakar. Enson bakılan ayar geçerlidir.

  fstab dosyası ayarı:

  Bulunacağı dizin:
  /usr/diskless_root/conf/default/etc/

  İçeriği:

  proc /proc procfs rw 0 0
  192.168.0.254:/usr /usr nfs ro 0 0
  192.168.0.254:/home /home nfs rw 0 0


  olmalıdır.

  rc.conf ayarları:

  /usr/diskless_root/conf/default/etc/rc.conf
  dosyasında

  sendmail_enable="NONE"

  satırı ile sendmail çalıştırılmaz.

  local_startup=""

  satırı ile
  /usr/local/etc/rc.d/
  dizinde yeralan uygulamaların çalışması engellenir.


  X terminal ayarları

  Terminallerin ekran kartı, monitor, mouse gibi aygıtları aynı olmayabilir.

  Her terminal için ayrı bir XF86Config dosyasına ihtiyaç duyulur.
  Bu dosyanın bulunacağı dizin:

  /usr/diskless_root/conf/${ip}/etc/X11/

  Örnek:
  /usr/diskless_root/conf/192.168.0.1/etc/X11

  XDM ayarları:
  /usr/X11R6/lib/X11/xdm/ dizinindeki
  xdm-config dosyasında

  DisplayManager.requestPort: 0

  satırının başına ! konur.
  Xaccess dosyasında

  #* #any host can get a login window
  #* CHOOSER BROADCAST #any indirect host can get a chooser

  satırlarının başındaki # kaldırılır.


  KDM ayarları

  KDM için:

  /usr/local/share/config/kdm/default/kdmrc

  dosyasında

  Enable=true
  Port=177

  değişiklikleri yapılır.

  GDM için benzeri değişiklikler
  /usr/X11R6/etc/gdm/gdm.conf
  dosyasında yapılabilir.

  X sunucuyu başlatmak

  /etc/ttys dosyasındaki

  ttyv8 "/usr/X11R6/bin/xdm -nodaemon" xterm off secure
  satırı
  ttyv8 "/usr/X11R6/bin/xdm -nodaemon" xterm on secure

  ile değiştirilir.
  sistem ya kapatılıp açılır,
  ya da
  init programına yeniden başla sinyali gönderilir.
  # kill -s HUP 1

  X terminallerin bağlanması

  Terminaller açıldıktan sonra X sunucuya bağlanmak için:

  $ /usr/X11R6/bin/X -query the.remote.host
  $ /usr/X11R6/bin/X -indirect the.remote.host
  $ /usr/X11R6/bin/X -broadcast

  komutlarından biri kullanılır.
  İlk komut ile doğrudan bağlanılır.
  İkincisi ile belirtilen bakine isimlerine dolaylı olarak bağlanılır.
  Üçüncüsü ile ilk cevap verene bağlanılır.

  Güvenlik

  Bu amaçla kullanılacak bir sunucuda en az iki ethernet olmalı, biri terminallere diğeri de Internete bağlanmalıdır.
  Üzerinde bir firewall (ipfw, ipfilter, pf) çalışmalı ve
  terminallere hizmet amacıyla açılmış portlar Internete kapatılmalıdır.
  Bu portlar:
  dhcp:67, 68
  tftp: 69
  nfs: 2049
  portmap: 111
  mountd: 603, 796
  rpc.stat: 656, 743
  xdm: 177, 3685
  Xfree86: 6000

  Kaynaklar:

  1. man diskless
  2. more /usr/share/examples/diskless/clone_root
  3. more /etc/rc.diskless1
  4. more /etc/rc.diskless2
  5. FreeBSD Handbook
  /usr/share/doc/handbook/index.html
  6. Etherboot
  http://www.etherboot.org/

  NOT: Bu dökümana
  http://www.tasarruf.net/dokuman/terminal_server.html
  http://www.enderunix.org
  adreslerinden ulaşabilirsiniz.

  Devrim Sipahi
  devrim (at) tasarruf.net
  Üyelere Özel Konuları Görebilmek İçin Lütfen ÜYE GİRİŞİ Yapınız  HAYDI IPTV YAPALIM

  TBS 6991 Dual Tuner Dual CI Tv kartı linux sürücü yükleme

  LÜTFEN OKUYUN • #2
  Konu: FreeBSD ile Terminal sunucu uygulaması

  arkadasım bu dokuman icin tesekkür ederim freebsd ile konuların devamı insallah gelir

  Yorum

  Working...
  X